Метеор е група от съмишленици, която работи с художествени и експериментални теоретични форми, изграждайки последователно своя радикална поетика. Централни фигури на Метеор през десетгодишната му история са Ани Васева (автор, режисьор, теоретик, костюмограф и сценограф), Боян Манчев (автор, драматург, теоретик) и Леонид Йовчев (актьор, съавтор). Проектите на Метеор са определяни от групата и интерпретаторите на работата й като “театър на дезорганизацията”, “нечовешки театър” и “театрална оратория” и се основават на една силна идея за театър. Всяко представление на Метеор се стреми към изобретяване на неповторима форма на основата на експериментална работа с текста и продуктивно критическо изследване на театралните техники.

 

Вярваме, че силата на мисълта се нуждае от смелост и непримиримост, както и от воля за форма: воля за експериментиране с форми, неограничени от доминиращите символни порядъци; воля светът да бъде чудодейно място, приключенски стремеж към свобода. Както подсказва името на групата, вестителят на Метеор е блестящото и ефимерно тяло на метеора: непредвидено, непредвидимо, може би неясно и дори зловещо, но при все това чудодейно тяло. Тяло, което би могло да порази земната повърхност, но най-вероятно да изгори в небето, оставяйки след себе си единствено красива следа. Ние сме отвъд възвишеното апокалиптично въображение; не се стремим към глобалната шокова стойност на крайната катастрофа. И все пак си въобразяваме цветове от космоса, невидими територии и невъобразими форми, които могат да избликнат от ненадейния му пламък.ЗА МЕТЕОР

Copyright © 2022 Metheor