ЗРЕЛИЩНА ПОЛИТИКА, СВРЪХИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЧУДОВИЩНОСТ

 

 
"Зрелищна политика, свръхидентификация и чудовищност" 

Aни Васева, лекция в рамките на Какво е философия? #2, поредица от лекции на Боян Манчев във Viere Welt, Берлин

 

Берлин, Vierte Welt, понеделник, 19.06.23, 19:00

 

Ани Васева ще разгледа вечното състезание между философията и театъра за правата върху истината. Васева ще хвърли светлина върху съвременната тенденция за амалгамиране на концепцията за истина в театралната практика, като вземе предвид присвояването на театрални модели от новите режими на зрелищност (зрелищна политика, медийна свръхидентификация и производство на чудовищност). Така Васева в крайна сметка ще се изправи срещу напрежението между съвременните модалности на театралното представяне и перформативните режими на производство на истина.

 

Дали театърът е страната на чудовищата на истината?

 

„В театъра зомбито е мъртва плът, която може да живее всякакъв живот, а в новите медии, в средището на зрелището, зомбито е празен образ, накарана да работи мъртва плът, която не може да живее живот по-различен от предписания ѝ от медията. Едното зомби може всичко, а другото може само едно – да е мъртво, да е нищо. „Автономно движещото се неживо”, по термина на Дебор, в театъра разтваря възможност, която е и политическа – възможността действителността да се мисли като нестабилна, нефиксирана, пластична маса, която може да бъде моделирана и която може да се самомоделира отвъд границите на представимото.

 

 В театъра идентификацията е инструмент на играта, несигурността и потенциала. „Автономно движещото се неживо” в света на новите социални, в действителност икономически медии е паразитираща сила, която изсмуква жизнеността и от създателите, и от консуматорите си, превръщайки я в капитал. В този свят (свръх)идентификацията е инструмент не за освобождаване, а за фиксиране – за прикрепяне на пазарна стойност към неуловимото, което за тази цел бива уловено и закрепостено, сведено до стока. Този свят, разбира се, е светът на обществото на зрелището, описан от Дебор в неговия ясновидски текст.“ 

 

(Ани Васева, „Театър и истина“, стр. 477-478)
ЗРЕЛИЩНА ПОЛИТИКА, СВРЪХИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЧУДОВИЩНОСТ https://desorganisation.org/ Super User
Copyright © 2022 Metheor