ОЩЕ ТУК. НА АРХИПЕЛАГА НА МЕТЕОРИТЕ

previous arrow
next arrow
Slider

Инсталация, замислена и осъществена от Ани Васева и Георги Шаров
със съдействието на Боян Манчев и Леонид Йовчев
куратор: Стефка Цанева
фотографии от инсталацията: Марица Колчева

Нощ на музеите и галериите, Пловдив, 2015

Инсталацията „Още тук. На архипелага на метеорите” изважда от обичайния им контекст и функция елементи от театралните представления на Ани Васева и „Метеор”, което едновременно ги остранностява и автономизира. Наборът от театрални елементи (костюми, сценографски реквизит, аудиозаписи на фрагменти от представленията) са рекомпозирани като хипнотичен пейзаж, където публиката ще се окаже вписана в алхимическата динамика на театралното действие и пространство.

Така „Метеор“ подлага театралната си практика на сътресение, за да я трансформира в многоизмерен и многогласен пейзаж. Промяната на агрегатното състояние се осъществява без загуба на енергия. Ексцесивните ритми, демоничното упорство в търсенето на невъобразими техники на мисълта, езика и телата, обуславящи работата на „Метеор“, са „още тук“, в населеното с фантастични форми пространство на архипелага на метеорите.

В инсталацията са включени декор, реквизит, костюми и аудио записи от спектаклите „Пиеса за умиране” (2010, художник Аглика Терзиева), „Синята стая” (2011, художник Станимир Генов), „Франкенщайн” (2011, художник Аглика Терзиева), „Всичкоядецът” (2012, художник Георги Шаров), „Фаетон: Изверги” (2013, художник Ани Васева), „Червената планета” (2015, художник Георги Шаров).

 

ОЩЕ ТУК. НА АРХИПЕЛАГА НА МЕТЕОРИТЕ https://desorganisation.org/ Super User
Copyright © 2022 Metheor