ТАЙНАТА, ДЕРИДА

 

 

Боян Манчев

 

 

Никой никога няма да узнае тайната, откъдето пиша и фактът, че го казвам, не променя нищо.

Жак Дерида, Circonfession (Paris, Seuil, 1991)

 

 

Дали обаче назоваването на тайната не променя всичко? 

Е ли тайна назованата тайна? Е ли тайната чудовище, което се явява, за да се де-монстрира? 

Етимологията на латинската дума monstrum, чудовище, не назовава просто това, което се показва, тоест явява, само-разкрива (както спекулативната употреба моделира от век насам думата monstrum), и следователно, в самия акт на разкриването, се де-монстрира, раз-очудовищностява; напротив, monstrum е на първо място самият акт на разкриване, а не разкриваща се същност. Monstrum е разкриването на поличбата, на скритата истина, с която метонимично е свързано разкритото чудовище. Но е ли чудовище едно разкрито чудовище? 

Една разкрила се като тайна тайна е ли все още тайна?

 

Дерида едва ли би бил очарован от това да бъде вкарван в неумолимата хватка на семантичната логика на Гремас. Но според едно визионерско измерение на семиотичния квадрат на Гремас, лъжата не е контрарен двойник на истината. Контрарен двойник на истината е фалшивостта. Контрарен двойник на лъжата обаче е тайната. Ако истината е това, което е и се явява, ако фалшивостта е това, което не е и не се явява; ако лъжата е това, което не е и се явява, то тайната е това, което е, но не се явява.

 

Но в такъв случай, е ли тайната на Дерида все още тайна? Откъде се изказва / пише Тайната, ако не “откъм” собствения си произход? Именовайки се, не се ли посочва, тоест де-монстрира? С други думи, явявайки се, не става ли тайната истина? Но тогава как тя е тайна?

А ако там, в непостижимата точка, от която се говори, има нещо съвсем друго, дори не нещо, а просто нищо? 

Знае ли се тайната, която се изявява? Подменяме ли тайната, явявайки я? Или тайната подменя нас? 

А ако тайната е не това, което е скрито от нас, не и това, което е скрито от нас, а това, което крие “нас”?

 

Истината е обратното на "реалното".

Тайната – на лъжата.

 

*

 

Днес, 15 юли 2020, Жак Дерида би навършил 90 години.

 

 

Derrida-Boyan-Cerisy2002.jpg

Жак Дерида и Боян Манчев на 15 юли 2002 г.

 

 

юли 2002 – 15 юли 2020