"ПРИНЦИПИ НА ОПЕРАТИВНОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ" ОТ КРАСИМИР МАНЧЕВ

 

 BOO_5735_copy.jpg

художествено оформление: Теодора Венедикова
съставителство и редакция: Александра Манчева и Боян Манчев

издание на „Метеор“, София, 2018

Съдържание

Книгата представя за пръв път изцяло на български език творчеството на езиковеда Красимир Манчев (1938-1997), работил на френски език. Книгата включва три студии, представителни за разработената от Манчев теория в полето на общото езикознание - “Основи на идеогенезиса” (1970, в съавторство с Христо Тодоров (1938-1983), съмишленик и близък приятел на Манчев), „Принципи на оперативното езикознание“ (1976) и „Принципи на типологичното изследване на езика” (1976). Обща за тези изследвания от ранния период на Манчев е теоретичната ориентация, която позволява те да бъдат схващани като концептуално кохерентен корпус и като своего рода въведение в предложения от него модел на “оперативното” или “процесуално” езикознание, близко до философските онтологии на потенцията, преживяващи нов възход от края на миналия век насам.

Изданието включва биографична и библиографска информация и въвеждащо представяне на теорията на Манчев, вдъхновена от френския езиковед Гюстав Гийом (1883–1960), както и, по-общо, на ориентацията на т. нар. „българска гийомистка школа“, подготвени от съставителите и редактори на книгата Александра Манчева и Боян Манчев.

Първата книга на Красимир Манчев на родния му език би позволила получилите широк отзвук във френскоезична среда занимания на българския езиковед, създател на оригинална и “еретична” за времето на създаването си теория, да достигнат до по-широка аудитория и в родната им страна. Книгата е публикувана във връзка с провеждането на конференцията „Комплексност на езиковите системи и структури: поглед към романските езици“ на Катедра „Романистика“ на СУ, посветена на проф. Красимир Манчев, по случай осемдесетгодишнината от рождението му, включваща и посветената му кръгла маса „Истинската литература предстои“ (СУ „Св. Климент Охридски“, 24–25 ноември 2018 г.).

Поръчайте онлайн