"ТЪМНА ПОЕМА" ОТ БОЯН МАНЧЕВ И БОРЯНА ПАНДОВА

IMG-9386.jpg


текст: Боян Манчев
фотография: Боряна Пандова
участват: Леонид Йовчев и Боян Манчев

издание на „Метеор“, София, 2019


Тъмна поема включва обхващащата втората част на представлението ХИДЖИКАТА И НЕГОВИЯТ ДВОЙНИК "театрална философска поема" на Боян Манчев, вдъховена от японския хореограф Хиджиката Тацуми и неговото видение за тялото като инструмент на бунта.
"Революцията е изискване да се живее наобратно, да се устои". 

Текстът е органично свързан с фотографии на Боряна Пандова, резултат на целенасочена работа по инсценирането на действия и ситуации с участието на Леонид Йовчев и Боян Манчев.

Работата по Тъмна поема е вдъхновена от Буто-фу [舞踏譜] – експериментална форма на нотация чрез текст и образ, изобретена от Тацуми Хиджиката, както и от фотографската серия Камаитачи (1969) на Ейко Хосое, с участието на Тацуми Хиджиката.