”НОВИЯТ АТАНОР. НАЧАЛА НА ФИЛОСОФСКАТА ФАНТАСТИКА“ ОТ БОЯН МАНЧЕВ 

 

 

 

художествено оформление: „Метеор“

издание на „Метеор“, София, 2019

 

“Новият Атанор” е начало на поредицата от книги на Боян Манчев “Философска фантастика”. Всеки том на Философска фантастика се състои от автономни книги, различaващи се по форма и обем, но обединени от обща насока. Настоящият Първи том включва Пролога “Начала на философската фантастика”, следван от първите пет опита: “Опасностите на философията”, “Апейрон, Безмерният”, “Огън”, “Хаос” и “Освободеният Хаос” - експериментални философски текстове, писани по протежение на предходното десетилетие и публикувани отчасти на френски, английски и немски език.

Философската фантастика не е хибриден жанр, смес на философия и фантастика. Тя е опит върху самата форма на философията: опит за експериментиране с нови възможности за артикулация на филосoфската форма. Философската фантастика е работа на философията в модуса на желанието. Тя иска да изобрети Новия Атанор, новата философска пещ, необходима за трансформирането на философската субстанция, за кристализирането й като lapis philosophorum, като философски камък.

Пролегомените на Философската фантастика привидно не поставят централен проблем, нямат строго очертано поле на изследване, тема, обект и метод. Същевременно, те съвсем не са самоцелен експеримент или методологическо упражнение. Корпусът им, седиментирал през десетилетието, е прекомпозиран многократно. Включените в Първия том опити разтварят хоризонта на началото – на началата. Те не поставят начален въпрос, а начеват търсене, фантастично действие. Така те по необходимост се сблъскват с въпроса за началото, но и с въпроса за предела – пределът на философията, пределът на мислимото, пределите на света. Пределно мислене, пределен опит, свят на предела.

Първият хвърлей на философската фантастика може и да е само хвърлей на причудлив камък от морския бряг във вълните на Анаксимандровото море. Но устремът на този хвърлей е необходим.

Начална аксиома на философската фантастика: фантазията е самата сърцевина на света

Тя е светотворяща мъглявина.


"Новият Атанор" беше публикувана в навечерието на Коледа 2019 г. и премиерата й беше планирана за първия ден на пролетта.

Поръчайте онлайн