"АКСИОМА И ПЕЧАЛ" ОТ СТАНИМИР ПАНАЙОТОВ

 

 Axiom_Grief_front_mockup-small.jpg

 

Метеор, София, 2020 

 

Корица, предпечат, графично и художествено оформление: Филип Панчев

Редакторка: Надежда Радулова

Коректорка: Поли Муканова

ISBN: 978-619-7291-18-6 (меки корици)

ISBN: 978-619-7291-20-9 (твърди корици)

72 стр. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

I. АКСИОМА

Мъртъв мир

Утопия за племето

Смърт за граматическия бог

Спасителят, име за куфар

ослепителният газ на ангелите...

Красивите и рационалните

21.03.2009

докато се подчинявам...

Сляпа среща

Любов в кевлар

Иван Шентов

Покрив

 

II. ПЕЧАЛ

За август

Проклятие

тези мъже из гръбнака ми...

„Гледам те“ / „Напиши ме“

Тирада за две празноти

На тъмните улици

На тримата любими

Да пиша

Неща

Що

За тежестта на твоята отсъстваща прегръдка

 

III. ПЕЧАЛНИ АКСИОМАТИЦИ

Тъмни теореми: Портрет на Цветан Марангозов от Златомир Златанов

Празни формули: Портрет на Златомир Златанов от Цветан Марангозов

Престъпни аксиоми: Автопортрет на Красимир Крумов

 

Една бележка

 

 

ослепителният газ на ангелите...

 

ослепителният газ на ангелите,
които не искат да бъдеш сам
няма какво да ти вземе освен
това да знаеш че ще изчезнеш

утешаващият въздух, който все
така не искаш да дишаш, няма
да скрие това твое грозно участие
участието ти в общото издишване на

истината за поетиката на саморазрушението
истината за хербария от тешени думи, които
си трупал в тавана на въпиющите хлебарки и
из истината и в твоя кътник в който умираш

това са знаците

които заспиват аритметичеки
и правят пирамиди от грешки
лъжат за компаса на стъпката

която води директно

в ослепителния газ на ангелите,
които искат да бъдеш сам
когато нямаш нищо за губене

 

 

 

 

Поръчайте онлайн