"СВОБОДА ВЪПРЕКИ ВСИЧКО.

ТОМ I: СВРЪХКРИТИКА И МОДАЛНА ОНТОЛОГИЯ" ОТ БОЯН МАНЧЕВ

Художествено оформление: Боян Манчев, Биниа Верли и strx

Издание на „Метеор“, София, 2021

 

Формат 16/60/90, с меки корици и обложка, 535 страници

 

 

Какво е свободата? Дали свободата е условие на самото съществуване, или тя е, напротив, единствено негов утопичен хоризонт? Ако свободата е условие на съществуването, то можем ли изобщо да я познаем, и как? 

 

Какво е свободата във философски смисъл? Необходимо ли е една философия на съществуването или една онтология да започне с идеята за свобода? Възможна ли е друга онтология освен тази, чиято действена сила е свободата?

 

На основата на един свръхкритически прочит на Кантовата „Критика на чистия разум“, съсредоточен върху парадокса на свободата у Имануел Кант, Боян Манчев си поставя за цел да отстоява идеята за свобода като онтологическо условие на съществуването и същевременно като необходима модалност на философското действие.

 

Първият том на Свобода въпреки всичко, „Свръхкритика и модална онтология“, разглежда хипотетичните модални основания на трансценденталната философия, като си поставя за цел да ги мобилизира свръхкритически по посока на една онтология на необходимия свят, с която се разтваря хоризонта на втория том на книгата.

 

Свобода въпреки всичко представлява най-разгърнатият досега израз на български език на проекта на Манчев за модална онтология на съществуването, развиван по протежение на последните две десетилетия.

 

Резултат на четиригодишен труд, първият том на "Свобода въпреки всичко" беше завършен в самия край на 2020 г. и излезе от печат в началото на 2021 г.  

Поръчайте онлайн